Autor a kontakt

Zdravím,
J
sem Pavel Boucník.
Před mnoha a mnoha lety jsem obsadil „svoji“ doménu boucnik.cz a pak začal přemýšlet co si s ní počnu. 
Napřed jsem na svém webu publikoval svoji diplomovou, pak i disertační práci. V té době totiž ještě nebylo obvyklé, aby jejich plné znění bylo takto veřejně přístupné. Většina Diplomových a Disertačních prací ještě na přelomu milénia odpočívala v regálech knihovny bez toho, aby si je někdo půjčil.

Pak přišel FaceBook a moje články, fotky a komentáře začaly přibývat. Někdy kolem roku 2010 jsem usoudil, že FaceBook je již za svým vrcholem. Místo původních autorských příspěvků začaly převládat přeposílané příspěvky bez vlastního názoru toho, kdo je sdílel. FaceBook mi rovněž nenabízel ani dostatečné publikační možnosti. Přesunul jsem proto svoji pozornost na vlastní web.

Nejprve jsem všechny články publikoval na jedno místě, na boucnik.cz. Postupně se vytvořily, aniž jsem to zamýšlel, několik jasných tématických okruhů – cestování s dětmi vlakem, železniční uzel Brno, veřejná doprava, parní lokomotivy a historické vlaky, město Brno a česká nádraží.

Na jaře 2018 jsem přistoupil k osamostatnění jednotlivých témat. Každé téma bude mít vlastní web.

Příspěvky na webu mám dvojího druhu. Buď je to článek na jedno téma, který je jednou napsán a ke ke kterému se již většinou nevracím.  Nebo se věnuji tématům, které se v čase vyvíjejí, kdy doplňuji příspěvky a fotky po týdnech, měsících, občas i po letech.

Ve všech svých příspěvcích se vždy snažím, aby popis byl stručný, jasný a srozumitelný pro mírně nadprůměrně vzdělaného a inteligentního člověka. Musí být jasné, co je popis stavu a co je již mé subjektivní hodnocení. Vždy musí být jasné, kdy cituji. Jsem autorem drtivé většiny fotek a maleb.

Pod skoro každým příspěvkem je místo pro Váš dotaz, komentář nebo hodnocení. Jejich publikování neprobíhá automaticky a ihned. Musím jej potvrdit. Vaše emailová adresa se nepublikuje. 

Přehled všech článků / příspěvků najdete na Mapa stránek

Na svých webech se věnuji hlavně těmto čtyřem tématům: 

1 Železniční uzel Brno

aneb Nové nádraží Brno

Co se snažím řešit

 • mezi Brňáky je velmi malá informovanost o gordickém brněnském železničním uzlu,
 • jsou publikovány vzájemně se protiřečící názory a argumenty,
 • existují jen monotématicky a mono-názorově zaměřené weby na polohu nového nádraží
 • málo fakt, o to více polopravd a výmyslů. 

Moje přidaná hodnota

 • používám srozumitelný jazyk,
 • chronologický vývoj,
 • oddělení popisu a komentářů,
 • odkazy na zdroje dat.

Cílová skupina

 • přemýšlející muži 25+
 • obyvatelé a uživatelé Brna a Jižní Moravy

Cíl

 • Zvýšit povědomí o Železničním uzlu Brno
 • porovnat nabízené varianty řešení ŽUBrno
 • Studie proveditelnosti 2017

2 Cestování veřejnou dopravou na Jižní Moravě

aneb One Man Brno Blog

Co se snažím řešit

 • Malá znalostí o systému veřejné dopravy na Jižní Moravě, IDS.JMK,
 • Komplikovaný systém sám o sobě,
 • Málokdo se v něm vyzná a využije všech jeho slev a možností.

Přidaná hodnota

 • Jednoduchý jazyk
 • Vybrané příklady cest a kombinace jízdních dokladů
 • Pohledem uživatele Brna a Jižní Moravy

Cílová skupiny

 • Brňáci a uživatelé Jižní Moravy
 • návštěvníci kraje

Cíl

 • Zvýšit povědomí o jednotném dopravním systému Jižní Moravy

3 Jak cestovat s kočárkem a s dětmi vlakem

aneb Kočárek ve vlaku

Co se snažím řešit

 • maminky mají strach cestovat s kočárkem vlakem,
 • je malá informovanost jak cestovat s kočárkem vlakem.

Moje přidaná hodnota

 • Přehled všech osobních železničních vozů
 • Popis a doporučení, zda-li je vůz vhodný či nevhodný pro cestu s kočárkem
 • Hlavní rozměry, průchodnost dveří, foto
 • srozumitelný jazyk, doporučení z praxe
 • rady jak nejlépe využívat jednotný dopravní systém
 • výhody i kritická místa, která by mohla cestu veřejnou dopravou znepříjemnit

Cílová skupina

 • tatínci a maminky s kočárkem

Cíl

 • zvýšit povědomí o cestování vlakem s kočárkem
 • Pokračujte na vlastní web www.kocarekvevlaku.cz

4 Parní lokomotivy

aneb Parní lokomotivy

Současný stav

 • existuje mnoho silně odborně zaměřených webu o parní dráze,
 • používají odborný jazyk, pro nezasvěceného lajka složité texty

Moje přidaná hodnota

 • používám srozumitelný jazyk
 • zjednodušení, vysvětlování
 • Fotky a jednoduchý popis,

Cílová skupina

 • malý i velcí páni kluci
 • bez hlubšího odborného vzdělání

Cíl

 • popis strojního stroje a parní lokomotivy
 • popis, fotky, schémata 

Ocenění

Největším oceněním je pro mně návštěvnost, která v říjnu 2016 dosahovala několika tisíc přístupů denně.
A druhým oceněním je, když mně Národní knihovna České republiky požádala, zda může obsah mého webu archivovat pro příští generace jako jeden z původních zdrojů českého internetu.

Pod každým příspěvkem je místo pro Váš komentář. 

Máte dotaz, pokračujte na stránku s nejčastějšími dotazy.

Nebo mi napište na můj email: pavel.boucnik@centrum.cz