Brno jako Chytré město – Smart City Brno

 

I město Brno by bylo rádo chytrým městem. Ale co to znamená být „smart“? Smart City Brno aneb i naše Brno, brněnská metropolitní oblast a Jižní Morava může být Chytré město.

Grafity v Brně

Grafity poblíž nové Vlněny. Autor neznámý, únor 2018

Brno jako Chytré město

Ve čtvrtek 22.března i naše město spustilo Datový portál města Brna.
Data.brno.cz slouží ke sdílení dat o městě Brně, dat samotného města, městských organizací a od dalších poskytovatelů. Tento portál je určený veřejnosti, tedy jak občanům, podnikatelům, studentům, výzkumníkům a odborníkům, tak i novinářům a vývojářům.  „Data jsou naším „novým městským bohatstvím“, které se nyní snažíme zcela využít“ Jaroslav Kacer, náměstek primátora.

Co je to Chytré město (Smart City)

Smart city (chytré město) využívá Informačních a komunikačních technologie a nástrojů (ICT, počítačů) pro lepší správu města a zapojení svých občanů do rozhodování o dalším vývoji svého města. V Chytrém městě již lidé nejdou jednou za čtyři roky ke komunálním volbám, ale jsou průběžně aktivní. Zajímají se o dění ve své obci a spoluvytváří jej. K tomu mají městská data, informace, znalosti. Data, které sbírá jejich obec o obci nejsou tajná. 

Cílem chytrého město je být lepším místem pro život: to znamená jednodušší pohyb po Brně, ať jedete MHD, S-vlakem nebo cestujete individuálně – pěšky, autem, na kole. Snadnější parkování kol a aut. Omezit plýtvání časem či zdroji města.

Jak toho docílit? Již žádný jednosměrný sběr dat do jakéhosi „Centrálního mozku města“, kde radní rozhodují, ale obousměrnou komunikaci mezi městem, jeho výkonnými a řídícími úřady a občany. Například semafory na křižovatkách reagující na aktuální dopravní situaci.  Když je volno, nemusí svítit červená. Popelnice hlásí, že jsou naplněné. Uživatele aut dostávají info z parkoviště, že je ještě volné místo – a mohou si „své“ místo zabookovat. Auta a jejich řidiči tak již nemusí objíždět město a hledat místo k zaparkování. Například Centrum dopravního výzkumu uvádí (duben 2017), že zavedení parkujícího místa (tzv. chytrá dlažební kostka) hlásící, že je volné / obsazené stojí asi 8 tisíc korun. 

Smart City je propojen i s platebním systéme, komunální odpadem počínej a parkováním konče. Samozřejmě bezhotovostně. Uživatel města může získávat i „kladné“ body za třídění odpadu, za parkování na vlastním pozemku.

Nasbíraná data o brně a brňácích (v agregované a anonymizované podobě) máte na webu Brno v datech.

Slovníček pojmů, když se řekne…

Empathy map: mapa popisuje skupinu obyvatel měst, jejich profil. Jaké mají potřeby, problémy a přání. Například parkování v Brně na sídlištích.

Storytelling: metoda prezentace či návrhu řešení formou stručného příběhu

Smart City: chytré město využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života svých obyvatel a uživatelů města. Jedná se o efektivní správu města, snižování spotřeby energie, méně odpadků, optimalizace dopravy, sdílení dat s občany a dalšími institucemi a firmami pro veřejné účely. Chytrá doprava, chytrá ekonomika, životní prostředí, bydlení, vládu nad městem a obyvatelstvo.

Personas: konkrétní představitel určité cílové skupiny. Někdy označován jako „Avatar“ vedoucí k lepší prezentaci navržených řešení. například pan Novák, 35 let, bydlící na okrajovém sídlišti každý den tráví 70 minut ve svém autě, z toho 45 minut hledá místo k zaparkování v centru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.