Publikační činnost na VUT

 
EXPO

 Publikační činnost na VUT – Vysokém učení technickém v Brně. Plné znění diplomové práce najdete zde. Plné znění disertační práce najdete zde. Publikace, kde jsou autorem nebo spoluautorem   [1] BOUCNÍK, P., ČECH, J., JUŘIČKA, I.: Použití hořčíkových slitin ve slévárenství. 5. Medzinárodna vedecká konferencia CO-MAT-TECH, Trnavská univerzita, Trnava, 14.10. – 15.10.1997. [2] BOČEK, J., […]

Disertačka – kap.5 Matematický popis dějů v litinách

 
Litiny

 Název disertační práce: Simulace mikrostruktury s ohledem na dosažení požadovaných vlastností odlitků. Disertačka – kap.5 Matematický popis dějů v litinách Kap. 5 Matematický popis dějů v litinách Matematické směřování k dosažení popisu požadovaných struktur odlitků lze rozdělit na dvě části. První vychází z naměřených hodnot a pozorování (podmínky lití, chemické složení, výsledná mikrostruktura, mechanické vlastnosti . […]

Diplomová práce

 
EXPO

 Vliv doby izotermické transformace na únavové vlastnosti bainitické tvárné litiny Železo je jedním z nejhojněji se vyskytujících materiálů na naší Zemi, přičemž je nejvíce využíváno ze všech kovových materiálů. V současnosti více než 90 procent veškeré kovové produkce je tvořeno produkty železa a jeho slitin. Pozvolný úbytek celosvětových zásob surovin a zvyšování jejich cen vedou […]