Lidé a energie

 
Ilustrace

 Lidé a energie 2017 červen 2017 Energetika vznikla v době, kdy člověk poprvé rozdělal oheň. Ze srovnání křivek ekonomického růstu a spotřeby energie vyplývá, že počátek průmyslové revoluce vždy provázelo mnohem vyšší tempo energetické náročnosti než růstu ekonomiky. Ale od 60.let 20.století se růst spotřeby energie a procento růstu ekonomiky již prolnuly a od té […]

Data, Informace, Znalosti, IT Systémy a člověk

 
Hacker

 Postřehy z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Data, Informace, Znalosti, IT Systémy a člověk. 2017 Lean Canvas Lean Canvas vytvořil Ash Maurya na základě dřívějšího modelu Alexe Osterwaldera. Zatímco dřívější Business Model Canvas je vhodnější na popis již existující firmy či výrobku, nový Lean Canvas je určen pro rozhodování o novém výrobku nebo službě. Více v […]