Brno jako Chytré město – Smart City Brno

 
Grafity v Brně

I město Brno by bylo rádo chytrým městem. Ale co to znamená být „smart“? Smart City Brno aneb i naše Brno může být Chytré město. Co je to Chytré město (Smart City) Smart city (chytré město) využívá Informačních a komunikačních technologie a nástrojů (ICT, počítačů) pro lepší správu města a zapojení svých občanů do rozhodování. Chcete vidět více? Pokračování Pokračování – Read More

Brno, lidé a energie

 
Ilustrace

 2017 červen 2017 Energetika vznikla v době, kdy člověk poprvé rozdělal oheň. Ze srovnání křivek ekonomického růstu a spotřeby energie vyplývá, že počátek průmyslové revoluce vždy provázelo mnohem vyšší tempo energetické náročnosti než růstu ekonomiky. Ale od 60.let 20.století se růst spotřeby energie a procento růstu ekonomiky již prolnuly a od té doby je růst […]

Data, Informace, Znalosti, IT Systémy a člověk

 
Hacker

 Postřehy z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Data, Informace, Znalosti, IT Systémy a člověk. 2017 Lean Canvas Lean Canvas vytvořil Ash Maurya na základě dřívějšího modelu Alexe Osterwaldera. Zatímco dřívější Business Model Canvas je vhodnější na popis již existující firmy či výrobku, nový Lean Canvas je určen pro rozhodování o novém výrobku nebo službě. Více v […]