Politická Pravice a Levice aneb zmatení pojmů

Alternativní bílá není bílá, ale černá.Alternativní pravda není pravda, ale lež.Alternativní pravice není pravice, ale levice. Je anarchistické hnutí krajní pravice? Řadíme islamistické hnutí spolu s komunistickými stranami ke krajní levici? Je podpora udržitelného...

Teorie demokracie a co je to demokracie?

Teorie demokracie Poprvé se s pojmem demokracie setkáváme na přelomu 5. a 6. století před n.l. v Řecku. Již tehdy byla společnost a její (politické) uspořádání předmětem kritického bádání a filozofických úvah s cílem přijít na to, které že uspořádání společnosti je...

Politologie a mezinárodní vztahy

Politologii jako vědu prakticky založil již Platón a Aristoteles, když se snažili popsat a řešit vztahy v obci, ve státě. Než-li o politologii můžeme mluvit o sociologii, kam lze politologii jako její podmnožinu zařadit. Po rozšíření politologie na vztahy mezi obcemi,...

Kdo rozpoutal válku?

Německo, my Rakousko-Uhersko nebo Rusko? 28.červenec 2014 Den, kdy začalo krátké 20.století 28.července 1914 naplno odstartovalo krátké 20. století. A když sleduji televizní debaty a čtu knihy a články o příčinách vzniku této války, stále se více a více kloním k...