S Vámi se nedá diskutovat. Vy nemáte stejný názor jako já

 
Všechno je zmetek ...

 Jak má probíhat diskuse v normální, slušné, společnosti? A jak poznáme, že je někdo v pasti vlastních neotřesitelných “pravd”, rozuměj lží? A jak to této smyčky lží a polopravd sami neupadnout? 2018 Komnata ozvěn červenec 2018 Svět, který nás obklopuje je složitý. Čím více jej poznáváme, čím více se zajímáme co se děje za hranicemi […]

Přesun hlavního nádraží v Brně a co o něm Brňáci vědí?

 
Tesno

V říjnu 2016 proběhlo v Brně místní referendum a zvedla se vlna zájmu o to „naše“ brněnské hlavní (horní) nádraží. Mezitím probíhala kampaň & nekampaň a dohady, co vlastně referendové otázky znamenají. Co však vědí občané o navržených možnostech nového nádraží? Orientují se v tom? A zajímají se vůbec o budoucnost svého nádraží? Chcete vidět více?
Pokračování – Read More

Co je to sbor volitelů při volbě amerického prezidenta

 
USA

 Sobota 5.listopadu 2016 Volby amerického rezidenta jsou již v plném proudu, a přestože poslední voliči mohou volit až do úterý 8. listopadu, v 37 státech Americké Unie a v jejím hlavním městě lze volit až 45 dní předem a to korespondenčním hlasováním, které je čím dál oblíbenější. Kdo zvítězí v nadcházejících prezidentských volbách, není přesto […]

Česká politika

 
Carani

 Česká politika. “Vidět jasně a nic si nenalhávat, zodpovědně počítat i s nejhoršími variantami vývoje jako reálně možnými a být na ně předem účinně připraven” Niccoló Machiavelli (1469 – 1527) 2017 Většinový volební systém se třemi hlasy Čas od čase se znovu a znovu otevírá debata (nebo monolog) na téma úpravy českého volebního systému. Pojďme […]

Donald Trump

 
Donald-Trump

Alternativní bílá není bílá, ale černá. Alternativní pravda není pravda, ale lež. Alternativní pravice není pravice, ale levice. Prezident Donald Trump a čím je tento levicový politik nebezpečný pro Brno a nás Brňáky. kdo jsou Být jako On? Na příchodu Mesiáše je nejlepší očekávání. Než přijde, můžete snít a přát si, že On vyřeší všechny … Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Politická Pravice a Levice aneb zmatení pojmů

 
Značky

 Je anarchistické hnutí krajní pravice? Řadíme islamistické hnutí ISIL spolu s komunistickými stranami ke krajní levici? Je podpora udržitelného ekologického rozvoje záležitostí pravice nebo levice? A proč se strany, hlásící se k zdánlivě opačným pólům politického spektra, spojují, uzavírají koalice a společně bojují proti těm ostatním? A co fašistické socialistické strany, je to pravice nebo levice? Proč na 1.máje […]

Brněnské nádražní referendum 2016

 
Agitace

 Čím dál od centra, tím vyšší účast. Čím blíž k současnému železničnímu propletenci, tím účast nižší. Brněnské železniční referendum z října 2016 je neplatné Zkusil jsem seřadit výsledky nádražního Referenda podle účasti a městských částí. Byť takový výsledek bude kvůli slabé účasti, výzvám k neúčasti a nesrozumitelným otázkám, velmi slabý, zkusme se na to podívat. V […]

Politika Jihomoravského kraje

 
Hlas

 Proč jsou důležité krajské volby 2016 Krajský parlament rozhoduje například o dopravní obslužnosti území. Toto téma uchopilo před krajskými volbami 2016 KDU-ČSL, která chce další rozvoj jednotného dopravního systému Jižní Moravy. Další oblastí, o které rozhoduje krajské zastupitelstvo, je územní plán, což zvláště zde na Jižní Moravě je ožehavé téma. Na poslední chvíli schválený územní […]

Referendum: cesta do ráje nebo cesta do pekla?

 
Referendum

 Zastupitelská demokracie nám šetří spoustu času, starostí a peněz. Každý měsíc si pročítám v zpravodaji naši městské části, co bude zastupitelstvo projednávat a co zastupitelstvo naši městské části projednalo a rozhodlo na uplynulém zasedání. A přiznám se, nechtěl bych o těch bodech rozhodovat na nějakém veřejném zasedání všech občanů naši obce. Většina bodů mne nezajímá […]

Teorie demokracie a co je to demokracie?

 
Budoucnost

 Poprvé se s pojmem demokracie setkáváme na přelomu 5. a 6. století před n.l. v Řecku. Již tehdy byla společnost a její (politické) uspořádání předmětem kritického bádání a filozofických úvah s cílem přijít na to, které že uspořádání společnosti je tím nejlepším. Za zakladatele politologie jako vědy je považován Platón a Aristoteles. Za prvního představitele […]

Pravice je Zelená

 
Pravice

kologie a Ochrana přírody – to je téma pro vzdělané, přemýšlivé a bohaté lidi. Spíše z města. Tedy pravicové voliče. Levicové voliče – dělníky a s nižším vzděláním – ochrana přírody nezajímá. Čest výjimkám. Chudí klidně nechají zdevastovat krajinu kvůli těžbě uhlí, jen aby měli práci v dolech […] Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

 
Gottwald-recenze-knihy

 Československo v letech 1945 – 1948 „Druhá světová válka měla titul boje proti fašismu. Slavným jejím výsledkem bylo, že byl poražen ten fašismus, který sám sebe nazýval fašismem. Zmateným jejím výsledkem bylo, že nebyl odstraněn fašismus, který sám sebe fašismem nenazýval“ Ferdinand Peroutka Při studiu 20. století v Evropě a obou vraždících režimů, fašistického Německa a […]

Politologie a mezinárodní vztahy

 
Divka-na-koni

 Politologii jako vědu prakticky založil již Platón a Aristoteles, když se snažili popsat a řešit vztahy v obci, ve státě. Než-li o politologii můžeme mluvit o sociologii, kam lze politologii jako její podmnožinu zařadit. Po rozšíření politologie na vztahy mezi obcemi, městskými státy, státy, regiony, mluvíme o Mezinárodních vztazích. První katedra Mezinárodních vztahů vznikla až […]

Kdo rozpoutal válku?

 
Divka-na-koni

 Německo, my Rakousko-Uhersko nebo Rusko? 28.červenec 2014 Den, kdy začalo krátké 20.století 28.července 1914 naplno odstartovalo krátké 20. století. A když sleduji televizní debaty a čtu knihy a články o příčinách vzniku této války, stále se více a více kloním k názoru, že tím, kdo do toho naplno kopnul a z „malého“ konfliktu učinilo Velkou […]