Když KAM jel k nám

 
Kraví Hora

Kancelář architekta města Brna uspořádalo osm setkání s občany Brna. Aby řekla, proč se rozhodla podpořit variantu nového nádraží ve variantě Řeka a vysvětlila své důvody a odpovídala na dotazy. Debaty se většinou skládaly ze dvou části: prezentace stanoviska kanceláře a dotazů posluchačů, a druhé méně formální debaty „na stojáka“ u mapových podkladů. Chcete vidět více? Pokračování Pokračování – Read More

Studie proveditelnosti 2017 – Přepravní prognóza

 
Hodnocené varianty

Čtvrtý díl Studie proveditelnosti se věnuje individuální a veřejné dopravy v Brně a na Jižní Moravě. Jak jednotlivé varianty modernizace Železničního uzlu Brno ovlivní přepravní chování obyvatel Brna, brněnské metropolitní oblasti. Kde by měly být nádraží, jaká by měla být navazující veřejná doprava. Přepravní prognóza dalšího vývoje veřejné dopravy v okolí Brna. […] Chcete vidět více? Pokračování
Pokračování – Read More

Studie proveditelnosti 2017 – Jak cestujeme včera, dnes a zítra

 
Břeclavské nádraží

Čtvrtý díl Studie proveditelnosti se věnuje individuální a veřejné dopravy v Brně a na Jižní Moravě. Hodnotí zájem lidí o dopravu a to v minulosti a v současnosti. Odhaduje i předpokládaný vývoj do budoucnosti. Součástí této části Studie proveditelnosti jsou i výsledky sledování dopravního chování obyvatel Jihomoravského kraje. Díl B4 Dopravní model a přepravní prognóza, […] Chcete vidět více? Pokračování
Pokračování – Read More

Studie proveditelnosti 2017 – Izochrony a časová dostupnost nového nádraží

 
Izochrony Blansko

Čtvrtý díl Studie proveditelnosti popisuje kolik času zabere se dostat z okolních měst do Brna a do cíle cesty v jednotlivých variantách. Tato část Studie proveditelnosti popisuje i předpokládané změny v cestování podle variant modernizace Železničního uzlu Brno. Izochrony a Časová dostupnost. Ztrátové časy během výluky. A jak to bude vypadat až i do Brna pojede VRT […] Chcete vidět více? Pokračování Pokračování – Read More

Studie proveditelnosti 2017 – počty cestujících na brněnských nádražích

 
Denní obrat

Čtvrtý díl Studie proveditelnosti popisuje dnešní chování cestujících, kteří využívají železnici, veřejnou dopravou a auta, aby se dostali do Brna do škol, do práce, za zábavou či nákupy. Tato část Studie proveditelnosti popisuje i předpokládané změny v cestování podle variant modernizace Železničního uzlu Brno. Jak bude které stanice vytížena. Díl B4 Dopravní model a přepravní […] Chcete vidět více? Pokračování Pokračování – Read More

Studie proveditelnosti 2017 – Posouzení odpovědi čtyř akademiků

 
Koliště

V listopadu 2017 Rada města Brna oslovila čtyři akademické pracovníky, kteří se profesně zabývají dopravou. Těm byly předloženy otázky týkající se cestování a nákladů města Brna v jednotlivých variantách modernizace železničního uzlu Brno. Ti, na základě čerstvě vydané Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno 2017, vypracovali posouzení Dopravní posouzení. A tento týden ve středu 10. ledna 2018 […] Chcete vidět více? Pokračování
Pokračování – Read More

Studie proveditelnosti 2017 – Zhodnocení a moje doporučení

 
Brno hlavní nádraží

Jaké je moje zhodnocení a kterou variantu Nového nádraží Brno doporučuji? Jsem přesvědčen, že varianta Řeka je nejen lepší než varianta Petrov. Ale že varianta Řeka je dobrá sama o sobě. Po prostudování, trojitém přečtení veškerého textu, studiu přiložených map, plánů a tabulek. Po vycházkách na Dolní nádraží, do okolních stanic, procházení městem Brnem křížem […] Chcete vidět více? Pokračování Pokračování – Read More

Studie proveditelnosti 2017 – Simulace stability navržených variant

 
Slepý východ

Navržených 11 variant modernizace železničního uzlu Brno je třeba podrobit počítačovým simulacím, zda jsou schopny přenést předpokládaný objem osobní a nákladní dopravy Jak odolávají případným nepravidelnostem v provozu. Zda se případné zpoždění šíří z vlaku na vlak, či zda problémy na jedné trati, na jedné koleji, způsobují dominový efekt a zhroucení jízdních řádů v celém […] Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Studie proveditelnosti 2017 – Rozvoj železniční dopravy

 
Brno hlavní nádraží

Druhý díl Studie proveditelnosti popisuje stav železniční dopravy v brněnském železničním uzlu a v jeho okolí. Dnes, v blízké a ve vzdálenější budoucnosti kolem roku 2050. Jaké vlaky nebudou, když Nulová varianta, a jaké budou výluky při modernizaci ŽUBrno? Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Studie proveditelnosti 2017 – Shrnutí

 
Brno dnes

Koncem října 2017 zveřejnila Správa železniční dopravní cesty finální verzi Studie proveditelnosti. Cílem Studie je navrhnout a popsat možné varianty řešení brněnského železničního uzlu, které splňují zadání. To znamená vyřešení kapacitních problémů současného brněnského uzlu a komplikovaného vedení tratí po Brně. Dále kapacitní problémy hlavního nádraží, které nevyhovuje jak počtem nástupišť, tak i jejich délkou. Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Studie proveditelnosti 2017 – Stabilita a odolnost varianty Petrov

 
Hybešova

Navržených 11 variant řešení modernizace železničního uzlu Brno je třeba podrobit počítačovým simulacím, které otestují, jak je navržené traťové uspořádání a navržené jízdní řády stabilní a jak odolává případným nepravidelnostem v provozu. Testuje se, zda-li se například vlaky z různých směrů pravidelně nesjíždějí u jedné výhybky čímž by vznikaly zpoždění, zda-li navržená železniční infrastruktura má […] Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Studie proveditelnosti 2017 – Stabilita a odolnost varianty Řeka

 
Dolní-nádraží

 Navržených 11 variant řešení modernizace železničního uzlu Brno je třeba podrobit počítačovým simulacím, které otestují, jak je navržené traťové uspořádání a navržené jízdní řády stabilní a jak odolává případným nepravidelnostem v provozu. Testuje se, zda-li se například vlaky z různých směrů pravidelně nesjíždějí u jedné výhybky čímž by vznikaly zpoždění, zda-li navržená železniční infrastruktura má […]

Studie proveditelnosti 2017 – Jak se změní veřejná doprava

 
Dotčené území přestavbou ŽUBrno

 Růst města Brna, poloha nového hlavního nádraží a výstavba nových přestupních uzlů změní i brněnskou veřejnou dopravu. Vzniknou nová nádraží, např. Olomoucká-Černovice nebo Komárov. Lidé začnou využívat nové směry a linky městské hromadné dopravy, které jim usnadní cestování do cíle jejich cesty. Třetí díl Studie proveditelnosti popisuje stav veřejné dopravy v jednotlivých variantách modernizace brněnského […]

Studie proveditelnosti 2017 – vliv na životní prostředí a na člověka

 
Černovický hájek

 Jaký budou mít vliv varianty nového brněnského nádraží na životní prostředí a na obyvatele Brna a lidí z okolí? Která část přírody padne, bude vykácená a kde lidé v Brně uslyší vlaky? Zhodnocení vlivu na životní prostředí, na člověka a na Brňáka je součásti Studie proveditelnosti 2017 ze které přináším to podstatné, to zajímavé. Před […]

Studie proveditelnosti 2017 – Porovnání z hlediska územních dopadů

 
Koliště

 Studie proveditelnosti 2017 porovnává jednotlivé varianty přestavby železničního uzlu Brno, včetně výstavby nového brněnského hlavního nádraží. Tento projekt má zásadní vliv na město Brna a na okolní obce. Jak jsou jednotlivé varianty v kolizi se současným územním plánem, kolik domů je třeba zbourat? A co životní prostředí? Tento příspěvek porovnává jednotlivé varianty z hlediska územních […]