Program rozvoje Vysokorychlostní železnice v okolí Brna

 
Rychlá spojení

 Ministerstvo dopravy České republiky počátkem roku 2017 vydalo Program rozvoje rychlých spojení v České republice. Co tento program obsahuje a jak se to týká nás Brňáků a obyvatelů Brna a Jižní Moravy. Program rozvoje Vysokorychlostní železnice v okolí Brna. Ministerstvo dopravy místo pojmu Vysokorychlostní železnice VRT zavádí obecnější pojem Rychlá spojení (RS). To zahrnuje: Vysokorychlostní železnici (VRT) […]

Na kolejích

 
Sprejaři

Co se děje na české železniční síti. Co se chystá, kde se buduje a kde se čeká. Infrastruktura, koleje, stanice, lokomotivy, vlaky a lidé. A co železniční uzel Brno. Vlaková doprava. 25.ledna 2017 Vláda České Republiky schválila Koncepci nákladní dopravy pro období 2017–2023 s výhledem do roku 2030. Ta navazuje na … Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Dopracování variant řešení ŽU Brno 2014

 
Nadrazi-Petrov

 Analýza z roku 2014 byla první, která poprvé velmi důkladně porovnala obě zvažované varianty nádraží v Brně, tedy variantu v centru Brna, označovanou i jako Pod Petrovem / Petrov a variantu počítající s vybudováním nového nádraží na jihu od jádra města – U Řeky / Řeka. Obě varianty jsou důkladně popsány, včetně plánů vedení tras vlaků, […]

Vysokorychlostní železnice a Brno

 
HST

 K čemu jsou nám Vysokorychlostní železnice (VRT, angl. HST) a má vůbec smysl je u nás v Česku budovat? A co Brno? A víte, co se chystá v Letovicích, v Bílovicích nebo ve Vyškově? Studie proveditelnosti: Vysokorychlostní spojení Brna a Prahy 12.dubna 2018 Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zadala zpracování Studie proveditelnosti Vysokorychlostní trati Praha – Brno […]