Změny klimatu, oteplování, přinášejí změny v přírodě, migrace rostlin, živočichů, včetně člověka. Čím vyšší teplota, tím více interakcí, konfliktů a změn

2017

Sucha a deště ničí indické zemědělce

Srpen 2017

Sucho

Sucho postupuje nejen v Indii, ale i na Moravě. Jako zde v katastru obce pavlov

Je to špatný. Změny klimatu, deště a sucha mimo obvyklé pořadí likvidují indické rolníky. V důsledku následné neúrody upadá mnoho rolníků do dluhů ze kterých se nedokáží dostat. Za 50 let odhadem až 60 tisíc zemědělců spáchalo v Indii sebevraždu. Většinou se oběsili nebo vypili pesticidy. Brrr. A to v zemi, kde Vám sebevražda sníží karmu a Vy se při příští reinkarnaci narodíte třeba jako pijavice nebo žena. A bude sakra dlouho trvat, než se narodíte opět jako savec samec.

Odmítači oteplování v Praze

červen 2017
Richard Lindzen, emeritní profesor meteorologie na americké MIT je považován za hlavního popírače oteplování na naši planetě. Prof. Lindzen, který je i poradcem nového severo-amerického prezidenta Trumpa, tento měsíc přicestoval do Prahy, aby se zde sešel s občanským aktivistou a bývalým českým prezidentem V. Klausem na debatě odmítající vliv člověka na změny klimatu v Brně a v jeho okolí, na planetě Zemi. Prof. Lindzen rovněž sesbíral na 300 podpisů pod únorovou petici, kterou zaslala D. Trumpovi, aby USA co nejdříve vystoupili z Pařížské dohody o ochraně klimatu. To se nakonec i stalo.

Jak funguje přírodní klimatizace

květen 2017
„Za slunného dne od jara do podzimu přichází na každý jeden metr čtvereční téměř 1.000 W sluneční energie. Na jeden kilometr čtvereční je to 1.000 MW – takový výkon má jeden blok naši jaderné elektrárny v Temelíně.“ Přitom naše Brno má rozlohu 230 km čtverečních. „Pokud sluneční svit dopadá na suchý povrch, jeho teplota se v létě zvyšuje až na 50 stC, ohřívá okolní vzduch, odnáší sebou vodní páru a vysušuje tím vzduch.“ Proto se nám v létě tak špatně v Brně dýchá. Zatímco když je krajina kryta trávou nebo stromy, většina sluneční energie se spotřebovává na výpad vody z rostlin. „Vegetace tak chladí sebe a své okolí. Z toho plyne, že vegetace zásobovaná vodou snižuje teplotu přes den a zmírňuje pokles teploty v noci a k ránu.“
Na základě článku Jan Pokorný: Strategie zadržování vody v krajině, Jihomoravské Eko-listy 1/2017 

Jižní Morava je nejvíce ohrožena změnou klimatu

Březen 2017

Dest

Kde chybí srážky

Z Jižní Moravy mizí rostliny i živočichové, noví tvorové přicházejí. Ubývají nám dešťové srážky, zvyšuje se teplota. Nejvíce chybí voda na jaře, což je pro nový život závislí na vodě a vlhkosti kritické. Proto ubývají motýli, vodní živočichové – mloci i ryby, ale změny se týkají i ptáků. Takto aspoň praví Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.
Entomologický ústav Akademie věd říká, že „z celkového počtu 161 druhů denních motýlů je 18 považováno na vyhynulé. Dalším 16 druhům vyhubení bezprostředně hrozí. V různém stupni ohrožení je pak 73 druhů motýlů“
Více a podrobněji na webu Suchu.eu o Vysychání toků  v období klimatických změn.
Změna klimatu k nám sice přivádí rostliny a živočichy z jihu, ale jejich druhové zastoupení ani počet nevyrovnají úbytek původní flory a fauny, protože Jižní Morava bude suchá, v létě horká a v zimě mrazivá, beze sněhu.

Jak moc je sucho

Na webových stránkách Intersucho.cz se můžete podívat jak moc ubývá vody v naši krajině.

Intersucho

Sucho v naši krajině

2016

Proč se přestalo se mluvit o Ozonové díře?

25.července 2016

Ozon

Kapák směsného plynu

Víte proč? Protože ozonovou díru se daří zmenšovat! A to díky Montrealské dohodě z roku 1987 o omezování nebezpečných plynů. Ozonová díra se pomalu uzavírá. Trend poněkud narušil rok 2015, kde se díra prudce zvětšila na 28,2 mil km2, ale to bylo vlivem výbuchu sopky Calbuco v Chile. Letos ale trend zacelování pokračuje.
Od září 2000 se ozonová díra již zmenšila o 4,5 mil km2. Ozonová vrstva naši matičky planety se uzdravuje.

Ne nadarmo máme vědce, vědu a dobré je jim naslouchat a řádit se jejími radami. Úspěch je i díky tomu, že opatření v podobě omezení škodlivých plynů zas tak moc nestálo. Ale kdyby záchrana života na naši planetě záležela na něčem dražším, na něčem, co by omezovalo náš život, obávám se, že horko, těžko bychom došli k dohodě. A lidé by radši naslouchali pokřiveným, alternativním, myšlenkám, které jim budou říkat, že nic není třeba dělat a že vše je jen spiknutí vědců.

2014

Požár řeckého trajektu

30.prosince 2014

Trajekt

Požár řeckého trajektu

Uvidíme, kolik ještě ostatků afrických a arabských utečenců najdou ve vyhořelých kamionech na řeckém trajektu….

Jsem si tak nějak myslel, když jsem plul na trajektu z Ankony do Řecka a zpět, že v prostorech pro auta nesmí nikdo po celou dobu platby být. Že se při vzniku požáru do prázdného podpalubí uzavře větrání, aby případný požár po spotřebování kyslíku sám zhasl. Tady k tomu očividně nedošlo.

Bohužel média si rychle našla nová témata a tak reportáž o tragedii na řeckém trajektu rychle zapadla.

2011

28.října 2011
Dr. Jiří Kukla believes all glacial periods in Earth’s history began with global warming (understood as an increase of area-weighted average global mean temperature). He believes Earth’s recent warming is mostly natural and will ultimately lead to a new ice age.

Tak to se máme na co těšit, doba ledová, brrr. Aneb má reakce na dnešní udílení řádů a vyznamenání panem prezidentem Klausem, kdy jedním z oceněných je i klimatolog Dr. Jiří (Georg) Kukla z USA

28.října 2010
Jedním z vyznamenaných osobností dnešního řádového dne 28. října je i profesor Kutílek, který se věnuje klimatickým změnám. To i však k našemu panu prezidentovi Klausovi moc nesedí, tak jsem si podíval na web jaký má pan Kutílek názory …

2.srpna 2010
„V noci tekla voda s takovou prudkostí, že nově vystavené domy úplně se rozbořily, že po nich ani stopy nezůstalo“ Frýdlant 2. srpna 1858.
Řeky obnovují svoje přirozená koryta a čas od času se navrací do svých zátopových území. Člověk může jen respektovat přírodu, která si všechny výdobytky lidstva časem vezme zpět.

Stavidlo

Stavidlo rybníka

2009

Klimatická konference skončila fiaskem

20.prosince 2009
Doufejme, že pan profesor Klaus má s tím globálním ne-oteplováním pravdu. Jinak to s námi dobře nedopadne.
Kodaňská konference byla totální fiasko a pochybuji, že za rok v Mexicu to bude lepší. Očividně snaha dostat za jeden jednací stůl všechny státy světa není zrovna moudrá myšlenka. 150 států, 150 názorů.

Ale když chvíli počkáme, pár států ubude – protože jejich území bude pod mořem a už jich nebude. V menším počtu se snad domluvíme.

1815

Mount Tambora zabíjela i v Evropě

10.dubna 1815

Mount Tambora

Mount Tambora 1815

vybuchla kdesi daleko, až na nějakém indonéském ostrově Sambawa sopka Mount Tambora. Vlivem erupce zahynula hned asi deset tisíc lidí. Ale to nejhorší mělo teprve přijít.
Do atmosféry se dostalo takové množství popele a prachu, že pro následující léto 1816 se vžilo označení „rok bez léta“. V Evropě nevzešlo obilí a evropané napřed snědli myši a krysy, a pak i trávu. Mnoho lidí a zejména děti umřelo hlady. Bylo to naposledy, kdy lidé u nás v Evropě umírali hlady.