Mapa stránek – Site Map

 

Mapa stránek – Site Map – Mapa webu. Seznam všech příspěvku.

OneManBrnoBlog

One Man Brno Blog

Brno a Brňáci

Rubrika: Brno – Jižní Morava – Urbanismus

Veřejná a individuální doprava

Rubrika: Veřejná doprava – Individuální doprava – Městská veřejná doprava

Všechna Brněnská nádraží

Rubrika: Železniční uzel Brno – Vysokorychlostní tratě VRT – Železniční doprava – Veřejná doprava

Železniční uzel Brno

Rubrika: Železniční uzel Brno – Vysokorychlostní tratě VRT – Železniční doprava – Veřejná doprava – Referendum

Studie proveditelnosti 2017

Rubrika: Studie proveditelnosti 2017 – Železniční uzel Brno

Parní lokomotivy

Rubrika: Parní lokomotivy – Fotoreportáže

Energie, spojení, informace a informační technologie

Rubrika: Cesty a sítě – Energie a IT

Historie

Rubrika: Historie – Recenze

Životní prostředí

Rubrika: Životní prostředí

Ekonomie

Rubrika: Ekonomie

Politika, politologie

Rubrika: Politika – Politologie – Války a Mír – Justice

Cestování v čase a v místě

Rubrika: Tipy na výlet – Fotoreportáže

Brněnské výstaviště

Rubrika: Fotoreportáže – Brno

Kočárek ve vlaku aneb Jak cestovat s kočárkem vlakem

Rubrika: Kočárek ve vlaku

Diplomová práce

Rubrika: Diplomka a Disertačka

Disertační práce

 • Diplomka a Disertačka – rozcestní na Diplomku nebo na Disertačku
 • Disertační práce – Obsah – Simulace mikrostruktury s ohledem na dosažení požadovaných vlastností odlitků
 • Kapitola 1-3 – Cíl práce, Úvod a Literární rozbor
 • Kapitola 4 – Litiny, popis, charakteristika
 • Kapitola 5 – Matematický popis dějů v litinách
 • Kapitola 6 – Matematické modely v simulačních programech
 • Kapitola 7 – Přehled simulačních programů pro tuhnutí a chladnutí odlitků používaných ve slévárenství
 • Kapitola 8 – Úvod do experimentální části – experimentální měření, modelování teplotního pole a mikrostruktury.
 • Kapitola 9 – Termofyzikální vlastnosti látek
 • Kapitola 10 – Experimentální část – mechanické vlastností, mikrostruktura, tvar a rozložení grafitu v litinách, podílu feritu a perlitu
 • Kapitola 11 – Statistické vyhodnocení měření
 • Kapitola 12 – Simulace teplotního pole a mikrostruktury
 • Kapitola 13 – Termofyzikální vlastnosti látek- od počátku lití, přes tuhnutí, chladnutí a fázové přeměny
 • Kapitola 14 – Simulace mikrostruktury odlitků
 • Kapitola 15 – Predikce parametrů grafitu
 • Kapitola 16 – Diskuse zjištěných výsledků
 • Kapitola 17 – Závěry – přínos práce
 • Kapitola 18 – Summary
 • Kapitola 19 – Schlussfolgerungen
 • Kapitola 20 – Použitá literatura
 • Kapitola 21 – Seznam publikací autora
 • Publikační činnost na VUT – Publikace, kde jsou autorem nebo spoluautorem

Rubrika: Diplomka a Disertačka

Všehochuť aneb co se jinam nevešlo

Rubrika: Ve společnosti

O autorovi


Závěrem

Mapa stránek – Seznam všech článků na webu One Man Brno Blog.