Jak fungují Parní lokomotivy? Kde je vlastně ten parní válec co pohání kola? Jak se jmenují a k čemu slouží všechny ty další hejblátka, šoupátka a písty? Příspěvek popisuje jednotlivé částí parních lokomotiv, popisem je doplněn obrázky. Pokračujte na příspěvek Parní lokomotivy.

Komponenty

Kola, paprsky, výstředník

Dvojkolí parní lokomotivy jsou buď hnací nebo spřažená. Na hřídeli jsou nalisovány dvojice kol a na svém obvodě mají obruč s okolky. Mezi obručí a středem kola bývají buď hvězdicovité paprsky nebo mají odlévaný profil s odlehčením. Hnací a spřažené dvojkolí Tažná síla je pomocí tyče, tzv. spojnice. Chcete vidět více? Pokračování – Kola, Paprsky, Výstředník.

Písečníky

Pro zlepšení adheze (přilnavosti) mezi ocelovým kolem a ocelovou kolejnici, při rozjezdu, při brzdění nebo proti prokluzu ve stoupání, se pod kola přisypává písek. Písek se schraňuje v tzv. písečnících. Parní lokomotivy – Písečníky.
Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Parní lokomotivy – Písečníky.

Tendr a tendrovka

Osvetleni-lokomotivy-314.303

Přední osvětlení parní lokomotivy 314.303

Parní lokomotivy musejí sebou vozit zásobu vody a palivo. Nejčastěji uhlí, ale jako palivo se používalo i dřevo, rašelina nebo topné oleje. Nádrže na vodu (vodojem) a zásobník na uhlí jsou buď v samostatném voze nebo jsou na společném rámu s parní lokomotivou.
Samostatný vůz – Tendr – je zapojený za lokomotivu za strojvůdcovskou budkou. Takové uspořádání, lokomotiva se samostatným vozem, dovoluje jízdu vzad (tlačení) jen omezenou rychlostí. Tendrovky jsou naproti tomu parní lokomotivy, kde zásobník na uhlí a na vodu tvoří s tělem lokomotivy jeden celek. Jsou na stejném rámu. To dovoluje jízdu vzad plnou rychlostí.

Pokračujte na příspěvek Tendr a tendrovka.

Vodní jeřáb

Parní lokomotiva potřebuje ke svému provozu značné množství vody – sedmkrát více objemu vody než uhlí. K doplňování vody do tendru lokomotivy slouží Vodní jeřáby. Vzhledem k objemu vody byly vodními jeřáby vybaveny všechny větší stanice tak, aby lokomotiva mohla doplnit vodu během stání ve stanici. Proto Vodní jeřáby stojí na začátku – konci nástupiště. Vodní jeřáb musel doplňovat vodu rychle, v řádu minut. Vodní jeřáb má otočné rameno a nálevku, potrubí přivádějící vodu má průměru až 20 cm.

Pokračujte na příspěvek Vodní jeřáb.

Točna, Výtopna a Remíza

Točna sloužila k paprskovitému najíždění lokomotiv na odstavení ve výtopně s půlkruhovými remízami. Druhým úkolem točny je otáčení parních lokomotiv tak, aby tendr měly za sebou, nikoliv před sebou, což by jim bránilo v rychlejší jízdě. Výtopna sloužila nejen jako přístřešek pro parní lokomotivy, ale hlavní úkolem výtopen bylo udržovat parní lokomotivy v zahřátém.

Pokračujte na příspěvek Točna, Výtopna a Remíza.


Muzea a expozice

Parní lokomotivy Strasshof Rakousko

Železniční muzeum (Eisenbahnmuseum) je v obci Strasshof, kousek od Vídně. Ve výtopně a na přilehlých kolejích jsou parní lokomotivy, opravené, pojízdné, ale i rezavějící a čekající na záchranu. Dále jsou zde historické elektrické lokomotivy, nákladní a osobní vozy. Část expozice je pod širým nebem.

Pokračujte na příspěvek Parní lokomotivy Strasshof.


Související články

Den železnice 2016

V sobotu 24.září 2016 proběhl další Den železnice. Tentokrát v Chebu.

Pokračuje na fotoreportáž Den železnice 2016