Rothariho kodex

 

Rothariho kodex

Novy-hrad

Nový hrad u Adamova

„Následující sbírka zákonů jasně dokazuje, jak velká byla a je naše starost a péče o blaho našich poddaných“ a z tohoto důvodu: „pokládali jsme za nezbytné zlepšit a posílit současné zákony, všechny dosavadní zákony jsme zlepšili tím, že jsme doplnili, co chybělo, a vyloučili, co bylo nadbytečné.“
Předmluva ke sbírce zákonů krále Rothara (636 – 652 n.l) , které vyhlásil v osmém roce svého panování (643/44) – Rothariho kodex.

Nový zákoník se opíral jak ze staršího zvykového práva, tak především z římského zákoníku. Tak například za padělání úřední listiny bylo useknutí ruky. Což dokládá jaká byla důležitost kladena na písemnou formu důkazů o majetkových poměrech. Navíc Rothariho zákoník platil ve všech částech království a to rovným právem. (aplikován na vše živé uvnitř regionu a který vše živé podřizoval autoritě langobardského krále)

Zdroj: Roger Collins: Evropa raného středověku 300-1000, str. 219

One thought on “Rothariho kodex

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.