Rok 2020: rokem sucha

Suchá zima 2019/2020 znamená počátek první vlny migrace obyvatel českých vesnic za vodou a obživou do velkých měst.

Je polovina února 2020. A v této zimě napadlo velmi, opravdu velmi málo sněhu. Únor je dlouhodobě nejsušším měsíce v roce. Proto se už moc nepředpokládá, že by ještě přibylo nějaké významně větší množství sněhu. V nížinách nebyl sníh vůbec, na horách poskromno. Odhaduje se, že v české krajině leží jen asi desetina sněhu co v předchozích letech.
Desetina sněhu však znamená i desetinu množství vody. Právě postupné jarní tání sněhu v krajině slouží k pročištění potoků a řek, ale hlavně k doplnění zásob vody v hlubinách země. A právě i této dlouhodobé a nejkvalitněnší vody v posledních letech výrazně ubývá.   

Pád cen nemovistostí

Sucho na Pálavě 2017

Prach a suchý vítr na Pálavě odnáší úrodnou půdu, snímek už z roku 2017

Již několik roků za sebou nestíhají studnáři vrtat na českých vesnicích hlubší a hlubší studny. Většina vesnic totiž není napojena na rozsáhlou propojenou síť vodovodů. Vesničané proto berou jak užitkovou, tak pitnou vodu z místních zdrojů. A ty vysychají. Kde dříve stačila běžná studna, dnes se musí vrtat do větší hloubky. Ale i to nestačí a už v minulých letech museli být mnohé vesnie zásobovány pitnou vedou z cisteren.

A teď si představte, že suchu pokračuje. Počty vesnic závislých na dodávkách pitné vody poroste. Bude se prodlužovat i doba přistavení cisteren. Ze dnů na týdny, měsíce.

Představte si, že bydlíte na takto vyschlé vesnici. Opakovaně si nejen nenapustíte na zahradě bazén, ale ani nezalijete voudou. Protože není. Opakovaně, po několik týdnů v roce budete muset chodit s kbelíky pro vodu k cisterně, abyste se mohli doma vykoupat a spláchnout záchod.

Váš soused se vloni nechal za sto tisíc vyvrtat studnu, která mu letos vyschla. Myslíte si, že bude vrtat hlouběji a dráž?

V takto postižených oblastech jsou domy, chalupy a chaty neprodejné. Nkdo si nebude kupovat nemovitost tam, kde není voda na splachování záchodu. Váš dům nemá na trhu žádnou cenu. Nejste schopni jej prodat. Nikdo ani v takto opakovaně postžené oblasti nebude chtít stavět či podnikat.

Začíná pád cen nemovitostí.

Cena masa poletí nahoru

Tam, kde chybí voda nebudou ani obory závislé na spotřebě vody. Prvním, kdo odejde jsou hotely, penziony. Hosté nechtějí suchý záchod.

Dalším a výrazně postiženým oborem jsou zemědelci, zejména ti, kteří chovají zvířata na maso. Pro produkci každého kilogramu masa je potřeba ohromné množství vody. Výkyvy v produkci krmiva pro krávy či prasata budou znamenat pro majitele chovu velkou nejistotu. V dobrém roce budou mít pastvu za rozumnou cenu, v suchých letech budou muset buď nakupovat z čím dál větší vzdálenosti (a dráž) nebo vybíjet stáda. S přibývajícími suchými roky, nebude chuť a hlavně peníze podstoupovat riziko drahých směsí a nejistého chovu. Cena masa musí jít nahoru. Letošní únorový meziroční skoro 20% nástůst cen hovězího je jen začátek.

Dalším problém je spotřeba velkého množství vody v samotných kravínech a chovech prasat. Řešením je uzavřený okruh vody s jejich průběžným čištěním. Nejsme si však jistý, zda-li je český spotřebitel připraven konuzumovat vepřové, které pilo vlastní moč. Byť ta je pročištěna.

Výsledkem je další růst cen masa. A na vesnicích růst nezaměstnanosti.

Migrace Čechů do měst

Sucho, nedostatek vody, nezaměstnanost na vesnicích budou znamenat postupnou migraci čechů z vesnic do měst. Migraci za vodou. Ve městech, díky velké hostotě obyvatelstva se vyplatí další budování a zdokonalování vodovodní sítě. Budování čistišek odpadních vod a návrat vody do koloběhu života města. Cena za vodu poroste i ve městech, ale oproti cenám za vodu na vesnicích, kam se musí přivádět voda z mnohakilometrvých vzdáleností, k domům rozsetých od sebe mnohdy stovky metrů, bude nárůst cen za vodu ve městech nepatrný.

České krajina bez vody

Mnohé vesnice se postupně vylidní a zaniknou. U dalších poklesne počet obyvatel. Pole se změní v les nebo nebo v louky blízké stepím se suchu-milnými rostlinami. Promění se i skladba zemědelských plodin a chovaného skotu. Ty budou chovány na mnohem větších pastvinách, většinou celoročně. 

Další článek

Další doporučené články na podobné téma

Oteplování pokračuje

Změny klimatu, oteplování, přinášejí změny v přírodě, migrace rostlin, živočichů, včetně člověka. Čím vyšší teplota, tím více interakcí, konfliktů a změn

Na začátek

Popis dalších projektů aněco o mne