Osvetleni-lokomotivy-314.303

Přední osvětlení parní lokomotivy 314.303

Parní lokomotivy musejí sebou vozit zásobu vody a palivo. Nejčastěji uhlí, ale jako palivo se používalo i dřevo, rašelina nebo topné oleje. Nádrže na vodu (vodojem) a zásobník na uhlí jsou buď v samostatném voze nebo jsou na společném rámu s parní lokomotivou.
Samostatný vůz – Tendr – je zapojený za lokomotivu za strojvůdcovskou budkou. Takové uspořádání, lokomotiva se samostatným vozem, dovoluje jízdu vzad (tlačení) jen omezenou rychlostí. Tendrovky jsou naproti tomu parní lokomotivy, kde zásobník na uhlí a na vodu tvoří s tělem lokomotivy jeden celek. Jsou na stejném rámu. To dovoluje jízdu vzad plnou rychlostí.

Uhlí se sesouvalo ze zásobníku dolů samospádem. Nověji se uhlí dopravovalo do kotle šnekovým dopravníkem.
Voda se přivádí pomocí teleskopických vedení.
Více o tendrech zde.


Mohlo by Vás také zajímat

Historie: Parní lokomotivy

Vše, co jste chtěli vidět o parních lokomotivách a báli jste se zeptat. Kde se hází uhlí, jak vypadá kotel uvnitř, kde je vlastně ten parní stroj a ten parní píst. Kam odchází pára a proč parní lokomotivy tak suptí ?
Fotky a popisy lokomotiv od nás, i ze zahraničí najdete v tomto článku.

Winterthur: tam kde vznikla ozubnicová železnice

Winterthur

Winterthur – nádraží

Při svém letním putování jsem zavítal do Švýcarského městečka Winterthur, kde se vyráběly lokomotivy pro ozubnicové železnice pro celý svět. U jízdy do většího kopce, což v začátcích železnice byl prakticky každý kopec, již adhezní vazba (ocelové kolo na ocelové kolejnici) nedostačovala a kola lokomotivy prokluzovala. O tom, že by vlaky mohly šplhat do strmých kopců se v polovině 19.století nikomu ani nesnilo.
Chcete vidět více? Příspěvek a fotogalerii najdete zde.