Tocna-remiza-vytopna

Točna, remíza a výtopna

Točna

Točna sloužila k paprskovitému najíždění lokomotiv na odstavení ve výtopně s půlkruhovými remízami. Druhým úkolem točny je otáčení parních lokomotiv tak, aby tendr měly za sebou, nikoliv před sebou, což by jim bránilo v rychlejší jízdě.

Výtopna

Výtopna sloužila nejen jako přístřešek pro parní lokomotivy, ale hlavní úkolem výtopen bylo udržovat parní lokomotivy v zahřátém stavu tak, aby ráno mohly ihned vyjet na další směnu. Parní lokomotivy sloužily v několikadenních tzv. turnusech, kdy na začátku je parní lokomotiva postupně po několik hodin zahřívána tak, aby se pomalu a postupně vyrovnalo teplotní pole ve všech částech parní lokomotivy. Po skončení dnes byla parní lokomotiva odstavena do výtopny pod dýmník, který odváděl kouř ze stojící lokomotivy.  Přes noc se o postupně přikládání pod kotel staral personál výtopny. Strojvůdce přicházel až na službu. Obdobně po skončení turnusu se lokomotiva musela nechat pomalu vychladnout. Délka turnusu byla dána velikosti kotle, objemu vzniklého popela a dalších provozních parametrech. Výtopny sloužily i k čištění kotle, vysypání popele, vypuštění kalu a opětovnému napuštění vody, doplnění uhlí a oleje.

Remíza

Označuje půlkruhové stavby, které sloužili k odstavení lokomotiv. Tam, kde se lokomotivy otáčely na točnách, měly remízy charakteristický tvar rotundy.


Mohlo by Vás také zajímat

Historie: Parní lokomotivy

Vše, co jste chtěli vidět o parních lokomotivách a báli jste se zeptat. Kde se hází uhlí, jak vypadá kotel uvnitř, kde je vlastně ten parní stroj a ten parní píst. Kam odchází pára a proč parní lokomotivy tak suptí ?
Fotky a popisy lokomotiv od nás, i ze zahraničí najdete v tomto článku.

Tendr a tendrovka

Parní lokomotivy musejí sebou vozit zásobu vody a palivo. Nejčastěji uhlí, ale jako palivo se používalo i dřevo, rašelina nebo topné oleje. Nádrže na vodu (vodojem) a zásobník na uhlí jsou buď v samostatném voze – tendru – nebo jsou na společném rámu s parní lokomotivou – tendrovkou.
Více o tendrech a tendrovkách včetně foto-galerie najdete zde.

Winterthur: tam kde vznikla ozubnicová železnice

Winterthur

Winterthur – nádraží

Při svém letním putování jsem zavítal do Švýcarského městečka Winterthur, kde se vyráběly lokomotivy pro ozubnicové železnice pro celý svět. U jízdy do většího kopce, což v začátcích železnice byl prakticky každý kopec, již adhezní vazba (ocelové kolo na ocelové kolejnici) nedostačovala a kola lokomotivy prokluzovala. O tom, že by vlaky mohly šplhat do strmých kopců se v polovině 19.století nikomu ani nesnilo.
Chcete vidět více? Příspěvek a fotogalerii najdete zde.