Výluka brněnského nádraží v roce 2018 a 2019

 
Viadukt

Železniční viadukt u řeky Svratky a malého městského okruhu. V popředí koleje železniční vlečky z Dolního nádraží na výstaviště

Velké opravy a výluky brněnského hlavního nádraží začnou v dubnu 2018 a budou trvat více jak rok, až do konce roku 2019. Výluky výrazně omezí vlaky v celém brněnském uzlu. Výrazně, jako nikdy předtím. 

Dolní nádraží

Na Dolním nádraží probíhají stavební práce: nové, široké a přímé ostrovní nástupiště a podchod. A čekárna až pro 200 osob, Aby zde, od 8. prosince, mohly stavit vlaky. Na hlavním nádraží se totiž SŽDC chystá rekonstruovat zabezpečovací zařízení. Výluka potrvá celý další rok. Jsem zvěda, zda-li zbourají ty škaredé baráky po cestě na Dolní.

Léto je tu, výluky začínají

červen 2018
Opravy železničních mostů na ul. Hybešova a Křídlovická (343 mil Kč) vyvolají přes prázdniny rozsáhlé výluky. Uzavřené budou kusé koleje u jídelny Šěnkyříková. Ta bude (je) zbourána a k nástupištím V a VI. přes léto nic nepojede. Vlaky od Střelic, část z nich bude stavit na jiných nástupištích, a další osobáky budou končit v Horních Heršpicích. Zde bude přestup na osobáky od Vranovic do Brna.

Komentář
Stovky miliónů korun za provizoria, místo pořádného řešení. Opravy, které již nelze odkládat. V součtu mnoho hodin času cestujících navíc. Výluky, náhradní doprava. To je daň za naši brněnskou nerozhodnost. A hlavně se “těším” na komentáře “jen se podívejte jak na Dolní nic nejede, jak to tam dnes vypadá, a vy tam chcete stavět nové nádraží.” Předtím mnoho let odmítali a blokovali modernizaci železničního uzlu Brno a rozvoj jižní části našeho města, a teď pokrytecky budou psát, že na Dolní není přivedena městská veřejná doprava. Vždyť i přeložení šaliny Plotní část “centristů” zavrhovala, protože bude sloužit k napojení nového nádraží varianty Řeka. A započítávali náklady na šalinu Plotní do nákladů na variantu Řeka. Blokovat, blokovat, blokovat … a pak kritizovat, že se nic nestaví. Je mi z toho smutno.

+7/−1

Výlukový jízdní řád na prázdniny

Výlukový jízdní řád od 16. 7. do 31. 8.

 • Rychlíky R11 (Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň) pojedou bez omezení, jen na jinou kolej.
 • Osobní vlaky S4 (Brno – Zastávka u Brna – Náměšť – Třebíč – Jihlava) mimo špičku, tedy v nepracovní dny a v brzkých ranních a večerních hodinách i v pracovní dny pojedou bez omezení, jen na jinou kolej a nástupiště.
 • Osobní vlaky S4 (Brno – Zastávka u Brna – Náměšť – Třebíč – Jihlava) ve špičce – pracovní dny – pojedou jen do Horních Heršpic, kde bude přestup na vlaky linku S3.
 • Osobní a spěšné vlaky S41 (Brno – Moravské Bránice – Hrušovany nad Jevišovkou) jeden ranní a odpolední spěšné vlaky nahradí v pracovní dny autobusy, o víkendech a svátcích pojedou až na hlavní nádraží.

Výluky od 1. 9. do 8. 12.2018

 • R11 pojede na zbylé koleje hlavního nádraží.
 • S4 v pracovních dnech je z Brna do Zastávky u Brna a zpět nahradí autobusy, v nepracovních dnech pojedou na hlavní nádraží.
 • S41 všechny vlaky pojedou z/na dolní nádraží.

Postup prací v roce 2018 a 2019

květen 2018

 • 1. května 2018 demolice jídelny Šenkyříková u 6.nástupiště,
  červen – říjen 2018 práce na Dolním nádraží – nové nástupiště,
 • od 16. července 2018 výluky a rekonstrukce mostů Křídlovická a Hybešova, vyloučení 5.a 6 nástupiště – všechny všechny rychlíky a regionální vlaky ze směru Třebíč a Moravské Bránice proto budou stavět na Dolním nádraží. 
 • prosinec 2018 – prosinec 2019 rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Na Dolní nádraží se přesuna skoro polovina všech vlaků ze současného Horního (hlavního) nádraží.

Jídelna Šenkyříková

květen 2018
Jídelna Šenkyříková u 6.nástupiště brněnského horního (hlavního) nádraží skončila.

Jídelna Šenkyříková

Jídelna Šenkyříková u 6.nástupiště

 

Jídelna Šenkyříková

Jídelna Šenkyříková u 6.nástupiště

Podrobněji

Rekonstrukce současných tratí bude stát 2,7 miliardy korun.  Provede se kompletní modernizace zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce mostu přes Hybešovu a přes Křídlovickou a také výhybky na jižním konci brněnského nádraží. Investice je nutná bez ohledu na polohu a termín stavby nového nádraží, aby současné mohlo ještě do otevření nového vůbec fungovat.

Největší část peněz, přes dvě miliardy, bude stát instalace nového zabezpečovacího zařízení, které nahradí dosluhující elektromechanické. Největší problém je ale u mostů přes Křídlovickou a Hybešovu ulici. U nich je podán návrh na památkovou ochranu a přestože od podání návrhu uplynulo už nějaký ten rok, stále ještě neskončilo správní řízení. SŽDC však s nimi musí jako s památkami nakládat, což jejich opravu hodně prodraží a prodlouží.

Viadukt Hybešova

Viadukt Hybešova – Úzká, čeká na rekonstrukci

Podobně jako v roce 2018, bude opět sloužit Dolní nádraží. Kvůli rozsahu výluk se postaví nové nástupiště a dokonce už i podchod. Vše by se mělo stihnout do července 2018. Bohužel nic z toho se nedá použít pro nové nádraží. Je to jen provizorium. Po “zprovoznění” Dolního nádraží budou uříznuty koleje na páté a šesté nástupiště současného hlavního nádraží a to kvůli rekonstrukci mostů.

V prosinci 2018, od nového Jízdního řádu, se výluka rozšíří na celé současné nádraží. Nádraží bude neprůjezdné. Vjíždět na něj budou jen některé vlaky od České Třebové, Moravského Krumlova a Jihlavy, ostatní budou využívat Dolní nádraží. Počítá se také s ukončením vlaků od Tišnova v Králově Poli.  Stavební práce mají být hotové do konce roku 2019 a v roce 2020 se ještě počítá s dokončovacími pracemi (!). Opět nic z toho nebude být moci použito pro nové brněnské nádraží. 

Hybešova

Most Hybešova u Malé Ameriky

Opravy jsou nutné. Brněnské hlavní nádraží se dlouhodobě nechávalo “dožít” a počítalo se s tím, že v současnosti již bude fungovat nové nádraží. Nestalo se a proto musíme vynaložit miliardy Korun na udržení současného nevyhovujícího stavu. 

Historie oprav a výluk

Zatímco výluka brněnského hlavního nádraží kvůli opravě viaduktu Nádražní & Koliště – Dornych v roce 2013 trvala – jen několik týdnů a jen málo cestujících využívalo Dolní nádraží, výluka v roce 2017 trvala již tři měsíce a Dolní nádraží zažilo nečekaný nápor cestujících.

1.info o Velké vlakové výluce

30.červen 2017
SŽDC zveřejnila první info o výlukách brněnského Horního (Hlavního) nádraží v roce 2018 a 2019. Po dva roky budou vlaky jezdit dle výlukových jízdních řádů. Opravy a modernizace mají začít na jaře roku 2018 a skončit do prosince 2019. 

 • Na současném hlavním nádraží bude v letech 2018 a 2019 probíhat výměna starého zabezpečovacího zařízení za nové, které bude ovládané z jednoho místa. Z nově postavené budovy.
 • Dojde k modernizaci napájení jak na samotném nádraží, tak na tratích od jihu i severu. Úprav se konečně dočkají i koleje a výhybky na břeclavském vjezdu do nádraží. Celkem za 1,8 miliardy korun. 
 • Dále dojde k opravě mostu přes Křídlovickou a Úzkou ulici za 443 milionů.
 • K tomu ještě nějaké drobné práce po brněnském železničním uzlu za dalších 331 milionů.
 • Vše za 2,5 mld Kč.
Viadukt

Železniční viadukt nad řekou Svratkou

A protože se opravy nedají dělat za plného provozu (byť někteří propagátoři výstavby Nádraží v centru říkají opak), bude od ledna do prosince 2019 zcela přerušen provoz od jihu na Brno hl.nádraží. Vlaky pojedou, opět, přes Dolní nádraží. S úplným uzavřením nádraží v centru se, zatím, nepočítá.

„Opravy souvisejí s udržením provozuschopnosti železničního uzlu, který je v současnosti na hranici svých technických možností. Kapacita nádraží je ve špičkách již zcela vyčerpaná. Plánované rekonstrukce v následujících letech musí zajistit plynulý provoz do doby, než vznikne nové nádraží,“ Kateřina Šubová, mluvčí SŽDC.

Nové hlavní nádraží

30.červen 2017

Viadukt

Železniční viadukt nad silnici MMOkruhu. Malá podjezdová výška a šířka.

Podstatné je, že na brněnském Dolním nádraží přibude III. nástupiště, odbavovací hala a hlavně podchod. Vše za nejméně 60 mil Kč. Toto je důležitá zpráva, neboť Dolní nádraží se tím pomalu mění v plnohodnotnou stanici. Při výluce v roce 2017 se ukázalo, že ačkoliv měli cestující možnost využívat i Židenické nádraží, zájem o Dolní nádraží předčil očekávání. Zřejmě díky zavedení pravidelných autobusových linek, nikoliv jen “nějaké” Náhradní dopravy za vlak. Objem vlaků si v roce 2017 vyžádal výstavbu provizorního II.nástupiště, příchod byl ale řízen ručním zvedáním závory na pěším přejezdu / přechodu. 

1.zmínka o výstavbě Nového nádraží Brno

Už dnes si dovolím tvrdit, že vybudováním podchodu a III. nástupiště se vrací pravidelná osobní přeprava na Dolní nádraží, které tím bude nabývat opět na významu. Do budoucna ulehčí Hornímu nádraží. Zatím třeba jen pro rychlíky a vlaky od Vyškova, které již nebudou muset konat okružní jízdu až na jih Brna. Teď je třeba co nejrychleji napojit Dolní nádraží na šalinu. Rekonstrukce a opravy Plotní začínají na podzim 2017.

Pod článkem na iDnes.cz (30.červen 2017), který přinesl zprávu o roční výluce, se rozproudila výživná diskuze, na jejím základě lze říci že:

 • vlastnictví pozemku pod Horním a Dolním nádražím již ustupuje do pozadí,
 • referendum již nikdo neřeší (jen 1x zazněl požadavek na Krajské referendum).
 • Většina debatujících odmítá odsun nádraží kamsi do “tramtárie”, ale
 • už jen malá část si myslí, že stávající nádraží stačí a není třeba nic dělat.
 • Většina si uvědomuje, že stávající stav není ideální, navrhují rozšíření stávajícího nádraží, třeba zbourat Tesco a místo něho položit koleje. Už ale neřeší odkud a kam by koleje vedly.
 • O uvažované variantě Nádraží v centru – Petrov se nikdo nezmínil. Je vidět, že mezi veřejností není tato “centristická” varianta takřka vůbec znát. Obávám se proto, že nyní posuzovaná varianta Nádraží v Centru – Pod Petrovem, bude většinovými “centristi” odmítnuta i (nejen z) ideologických důvodů, protože za nimi stojí městská pravice  – Strana Zelených a Žít Brno. A bude požadována nějaká jiná, zatím blíže nespecifikovaná, “centristická” varianta. Čímž Studie proveditelnosti z podzimu 2017 padá pod stůl.

3 thoughts on “Výluka brněnského nádraží v roce 2018 a 2019

 1. Dobrý den chtěla bych se zeptat jak bude ta velká výluka vlaku jak pojedou vlaky z Brna do Trebice a zpět děkuji za odpovědět.

   
  • Dobrý den, výluka 2018 a 2019 bude, ale zatím nejsou jízdní řády náhradní dopravy, ani přesný termín kdy začnou výluky a jak půjdou za sebou. Jakmile něco bude, dám určitě vědět.

    

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.