Průvodce po stanicích metra

Ilustrativní obrázek pražského metra

V podzemí se lidé špatně orientují. To je nám dáno již od přírody. A současně dole ve stanicích metra nefunguje navigace.

Mnohé stanice mají východ na opačné strany a současně maí více exitů. Například na Karlově náměstí je z metra deset výstupů. Pro místně neznalé to představuje problém.